Talkoot

TamSKissa olennaisena osana kaikkien lajien kausimaksuun ja omatoimitreenimaksuun kuuluu talkoovelvoite (ei koske kursseja), joka tarkoittaa talvikaudella 2023-2024 seuraavaa:

  • Hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, tiimiläiset ja kouluttajat 6 h
  • Ryhmissä treenaavat ml. valmennusryhmät 13 h
  • Omatoimitreenioikeuden ostaneet 18 h

Kesäkaudella 2023 talkoomäärät ovat seuraavat:

  • Hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, tiimiläiset ja kouluttajat 7 h
  • Ryhmissä treenaavat ml. valmennusryhmät 15 h
  • Omatoimitreenioikeuden ostaneet 20 h

Mahdollisuuksien mukaan on suotavaa talkoilla enemmän kuin oman talkoovelvoitteensa verran.

Joka toinen viikko kokoontuvien ryhmien (”normaalipituinen” treeniaika) talkoovelvoite on puolet normaalista talkoovelvoitteesta. Samoin jaetun ryhmäpaikan talkoovelvoite. Kouluttajan/tiimiläisen talkoovelvoite ei ryhmäpaikasta riippuen puolitu.

Jos sinulla on useampi kuin yksi ryhmäpaikka, talkoovelvoite on sama kuin yhden ryhmäpaikan kanssa. jos taas sinulla on OT-treenioikeus ja 1 (tai useampi) treenipaikka on talkoovelvoite sama kuin OT-treenipaikalla.

Talkookausi on kesän osalta huhti-elokuu ja talven osalta syys-maaliskuu eli talkoiden on oltava tehtynä 1 kk ennen kauden päättymistä, jotta henkilölle voidaan seuraavaksi kaudeksi myöntää ryhmäpaikka ja/tai omatoimitreenioikeus. Kauden talkoot on tehtävä kyseisen talkookauden aikana eikä ylimääräisinä tehtyjä tunteja voi siirtää seuraavalle kaudelle. Talkoista lisätietoa saa osoitteesta talkoot@tamsk.com.

Mitä on talkoilu?

Talkoilemisella tarkoitetaan kerhon hyväksi tehtyä työpanosta, joka on suoritettu esimerkiksi seuran järjestämässä virallisessa tai epävirallisessa kilpailussa, kokeessa, näyttelyssä, esteiden tai treenipaikkojen kunnostustalkoissa tai muussa vastaavassa tapahtumassa.

Talkoovelvoite on kaikilla seuran jäsenillä, joilla on hallussaan kulkuoikeus yhdistyksen treenitiloihin tai joilla on paikka jossakin yhdistyksen säännöllisesti kokoontuvassa treeniryhmässä. Talkoovelvoite ei koske lyhyempiä kursseja.

Jokaisen tulee huolehtia itse siitä, että talkoovelvoitteet tulevat suoritettua. Mikäli ryhmäläinen ei huolehdi talkoovelvoitteestaan, ryhmäpaikkaa uudelle alkavalle kaudelle ei myönnetä. Mikäli omatoimitreenaajan talkoot jäävät suorittamatta, poistetaan kulkuoikeudet välittömästi ja niitä saa anoa uudelleen kunhan rästissä olevat talkoot on tehtynä.  Talkoorästit estävät ryhmäpaikan saannin seuraavalle kaudelle ja ryhmäpaikkaa voi hakea uudelleen vasta kun talkoot on suoritettu. Seuraavan kauden kouluttajille lähetetään ennen kauden alkua lista henkilöistä, joilla on talkoita tekemättä. Jos et halua nimeäsi toimitettavan kouluttajille, ilmoitathan siitä sari.tormanen@tamsk.com.

Käytännön ohjeita talkoiluun

Talkoisiin voit ilmoittautua useimmiten suoraan sähköisen listan kautta. Voit osallistua myös muun kuin harrastamasi lajin talkoisiin.

Yhdellä henkilöllä saa olla kerralla korkeintaan kahdelle päivälle talkoovarauksia. Alle kahden viikon päässä olevia talkoita ei lasketa.

Talkoisiin voi osallistua talkoovelvollisen puolesta esimerkiksi perheenjäsen tai tuttava. Tällöin talkooilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava sekä talkoopaikalla talkoolistaan kirjattava kenen puolesta työ tehdään. Jälkikäteen talkoita voi siirtää vain hyvin perustelluista syistä esimerkiksi perheenjäsenten kesken.

Talkoovelvollisen tulee pitää kirjaa tekemistään talkootunneista, jotta voi tarvittaessa antaa selvityksen niistä talkoovastaavalle. Kannattaa siis merkitä tekemänsä talkootunnit itselleen ylös vaikkapa kalenteriin.

Muista merkitä sähköiseen talkoolistaan tekemäsi talkoot mahdollisimman pian talkootapahtuman jälkeen.

Yli 5 tunnin talkoopäivinä on mahdollisuus lämpimään ruokaan. Ilmoita halukkuutesi lämpimään ruokaan sekä erikoisruokavaliot tämän lomakkeen kautta viimeistään 3 päivää ennen tapahtumaa.

Scroll to Top