Säännöt ja arvot

Tampereen Seudun Koirakerho ry:n säännöt

Yhdistyksen arvot

 • Tasa-arvo
  • Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka noudattavat yhdistyksen sääntöjä, sukupuoleen, ikään, kansallisuuteen, varallisuuteen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.
 • Yhteisöllisyys ja yhteistyö
  • Yhdistyksen toimintaa hoidetaan täysin vapaaehtoisvoimin.
  • Harrastajien talkootyö mahdollistaa kilpailujen ja erilaisten tapahtumien järjestämisen.
 • ”Kaikki reenaa” –periaate
  • Treenipaikka koulutusryhmässä halutaan tarjota tasapuolisesti kaikille halukkaille seuran jäsenille.
 • Kohtelemme toisiamme ystävällisesti ja kunnioittavasti emmekä salli huonoa käytöstä ja kiusaamista.
 • Pyritään tarjoamaan edellytykset kaikkien seurassa harrastettavien, yhdistyksen hallituksen hyväksymien lajien harrastamiseen.

Yhdistyksen tavoitteita

 • Edistää hyvää koiranpitoa, koirakuria ja koiraharrastusta.
 • Osaltaan parantaa kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla kaiken ikäisille mahdollisuuden harrastaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä edistävää toimintaa.
 • Mahdollistaa jäsenistön omien tavoitteiden mukainen kehittyminen harrastamassaan lajissa tarjoamalla säännöllistä ja hyvätasoista koulutusta.
 • Tarjota Suomen huipulle tähtääville kilpailijoille hyvät valmentautumisolosuhteet ja -järjestelmät.
 • Järjestää junioreille heidän tarpeidensa mukaista toimintaa.
 • Tarjota yhä useammalle kohderyhmälle,  mm. ikääntyvät, liikuntarajoitteiset, muut erityisryhmät mahdollisuus harrastaa koiralajeja.
 • Pyörittää toimintaa kannattavasti niin, että vuokravelvoitteet TamSK Koirahalli Oy:lle pystytään hoitamaan.

Yhdistys noudattaa Suomen Kennelliiton, Suomen Agilityliiton ja  Hämeen Liikunta  ja Urheilu ry:n sääntöjä.

Hallituksen toimintaperiaatteet

Hallituksen jäsenten tavoitteena on omalla toiminnallaan edistää yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista ja yhdistyksen toiminnan kehittämistä. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Tiimien toimintaperiaatteet

Tiimit vastaavat oman vastuualueensa toiminnan pyörittämisestä ja kehittämisestä sekä edistävät yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista. Tiimit tekevät syksyllä oman vastuualueensa osalta seuraavan vuoden        toimintasuunnitelman  ja tarvittaessa budjetin sekä keväällä edellisen vuoden vuosikertomuksen. Tiimit raportoivat hallitukselle.

Tiimien vastuuhenkilöinä ovat tiimien vetäjät. Lisäksi tiimeissä on tarpeellinen määrä muita jäseniä. Tiimit sopivat jäsenten vastuualueista.   Tiimien uudet jäsenet käsitellään ja hyväksytään hallituksessa tiimin vetäjän esityksen perusteella. Mahdolliset tiimeistä erottamiset käsitellään aina hallituksessa. Tiimin vetäjä informoi hallitukselle aina myös muutokset tiimin kokoonpanoissa.

Hallituksen ja tiimien jäsenet ovat

 • vaitiolo- ja salassapitovelvollisia
 • lojaaleja yhdistykselle
 • sitoutuneet noudattamaan hyvää käytöstä ja asiallista viestintää edustaessaan yhdistystä
 • sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja arvoja