Tiinamari Harjula kouluttaa hooperssia 23.4.2023

Tiinamari Harjula tulee kouluttamaan Tamskille hoopersin alkeita agilitykoirakoille ja ratatreeniä hieman kokeneemmille koirakoille.

Ratatreeni järjestetään tunnin ryhmissä klo. 12.30 alkaen ja yhdessä ryhmässä treenaa kolme koirakkoa.

Ratatreeni voidaan toteuttaa koirakon tason mukaisesti ja mukaan on mahdollista päästä myös hyvin alkeistason koirakkona.

Ratatreenin hinta on 28 €/Tamskin jäsenille, 33 €/seuran ulkopuolisille.

Ilmoittautuminen ratatreeniin.

Hooperssin alkeet agilitykoirille koulutus järjestetään tunnin ryhmissä. Tunnissa treenaa kolme koirakkoa, joten treeniaikaa on riittävästi perusteelliseen perusasioiden läpikäymiseen.

Ryhmät klo.9 alkaen. Ryhmätoiveita voi esittää ja ne pyritään toteuttamaan.

Alkeistreeni toteutetaan koirakon tason mukaisesti ja treenissä on mahdollista harjoitella juuri koirakolle sopivia asioita, riippuen taitotasosta ja treenitaustasta. Kevään kolme koulutuskertaa on suunniteltu niin, että niiden sisältöinä tullaan käymään läpi kaikki hoopers esteet sekä pohja- ja alkeistaitoina tarvittavat asiat.

Koulutuksen hinta on 28 €/Tamskin jäsenille ja 33 €/seuran ulkopuolisille. Hinnat on koulutuspäiväkohtaisia hintoja. Kyseessä ei siis ole kuitenkaan mikään kurssi, vaikka eri kertojen aihealueet onkin suunniteltu koirakkoa palvelevan rungon mukaisesti.

Ilmoittautuminen alkeistreeniin.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN ON SITOVA!

Lisätietoja voi kysellä paula.alanko@tamsk.com

Kevään kolmen kerran suunnitelma:

Ensimmäinen kerta 5.3.2023: Agilityn pohjataitojen siirtäminen hoopersiin

– Käydään läpi tärkeimmät hoopersissa vaadittavat pohjataidot (paikallaolo, fokusointi, palkkavihje) ja miten agilitykoiran pohjataitoja olisi hyvä jatkojalostaa hoopersissa

– Hyödynnetään treenissä agilitykoiralle tuttuja elementtejä, kuten putki sekä tynnyrinkierto ja mitä asioita olisi hyvä huomioida näillä esteillä nimenomaan hoopersin parissa.

Toinen kerta 2.4.2023: Etäisyyyden kasvattamisen ja laaja kaarros

– Treenataan veräjää sekä laajaa kaarrosta ja käydään läpi mitkä asiat olisi hyvä huomioida näitä asioita opettaessa

– Käydään läpi miten saadaan kasvatettua etäisyyttä (irtoaminen & sivuirtoaminen) koiraan. Niille koirakoille, joila on jo ennestään vahva linja-ajattelu / irtoaminen, keskitytään kuuntelutaitoihin.

Kolmas kerta 24.4.2023: Opetettujen asioiden yhdistäminen pienille ratapätkille

– Tuodaan opetettuja asioita pienille ratapätkille

– Käydään koirakkokohtaisesti läpi mitä taitoja olisi hyvä vahvistaa ja mitä yllläpitää, jotta ratatekeminen olisi mahdollisimman mutkatonta koirakon molemmille osapuolille.

Kouluttajan esittely:

Olen Tiinamari Harjula, koiraurheilija ja valmentaja, jonka lajivalikoimaan kuuluu agility, hoopers sekä vetolajit.

Valmentajana keskityn ensisijaisesti koirakon mielentilaan ja siihen, että se olisi optimaalinen oppimiselle. Tämän päälle on hyvä rakentaa mm. irtoamista, vauhtia, koiran taitoja, esteosaamista ja toki säätää myös viretila sopivaksi.

Koen, että suurin vahvuuteni on etenkin paineongelmien kanssa kamppailevat koirakot, joiden kanssa tulee kaikista eniten työskenneltyä. Myös herkät, motivoinnin kanssa kamppailevat sekä häiriöherkät koirat ovat suuri mielenkiinnon kohteeni. 

Nykyinen laumani koostuu mudi Vekusta, papillon Islasta sekä bordercollie Uppiksesta. Kaikkien kanssa tulee treenattua tavoitteellisesti agilityä sekä hoopersia.

Oma tapani tehdä agilityä on sekoitus ohjaustekniikkaa, suullisia, iloa ja vauhtia. Treenaan paljon mm. lähetyksiä sekä kävelyagilityä, joilla vahvistan koirieni esteosaamista, itsevarmuutta sekä omaa moottoria.

Hoopersissa keskiössä on koiran itsevarmuus ja taidot. Rakastan taitojen rakentamista ja sitä, että pääsen kokeilemaan niitä myös ratatyöskentelyssä.